FAQs Complain Problems

१ नं वडा कार्यालय, चराङ

लो-घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका वडा नं. १ अन्तर्गत गाउँपालिकाको केन्द्रको रुपमा चराङ गाउँ र पवित्र धार्मिक स्थल घार गुम्बा रहेको मराङ गाउँ पर्दछन्। 

वडा पदाधिकारीः

                                                                             

वडा अध्यक्षः टै धुन्टु ठकुरी      वडा सदस्यः टसी लण्डुप गुरुङ     वडा सदस्यः स्याक्या सिंगि गुरुङ     वडा सदस्यः छुमि गुरुङ

मो.नं.  ९८५७६५०२३५            मो.नं. ९८६७७४४७८९                 मो.नं. ९८४६७५६९९१                     मो.नं. ९८४९४३०३९५

 

वडा सचिवः

 

शारदा कुमारी शाही

९८४६०६१८६०

Ward Contact Number: 
९८४६०६१८६०