FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

! किसान सूचीकरण सहजकर्ता सेवा करार सम्बन्धी विज्ञापन ।

किसान सूचीकरण सहजकर्ता सेवा करारमा लिनको लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

!! शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि पुनः विज्ञापन !!

गणित र विज्ञान विषयको शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना।

!!! शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना !!!

गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक पदपूर्ती सम्बन्धि सूचना ।

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

!!! नेत्र सहायक (Ophthalmic Assistant) पदको विज्ञापन !!!

!!! Invitation For Online Bids !!!

Notice For Invitation For Online Bids

Pages